bid là gì

Bid là giá mà ngân hàng hoặc cty môi giới mua một đồng tiền nào đó và cũng là giá mà nếu bạn bán ra thị trường, bạn sẽ được khớp giá này. Giá này là giá đứng trước trong báo giá Đọc: 1,124.

  1. admin
Đang tải...
0