biến động giá

Biến động giá là việc khối lượng biến động thị trường từ thời điểm đặt lệnh cho đến khi thực hiện lệnh. Đó là trường hợp khi các lệnh khớp ở một mức giá tốt hơn/tệ hơn so với mức giá chỉ định trong lệnh. Ví dụ, điều này có thể xảy ra trong giai đoạn biến động thị trường cao Đọc: 1,347.

 1. Phương Thúy
 2. Bianas
 3. Phương Thúy
 4. Phương Thúy
 5. Phương Thúy
 6. Phương Thúy
 7. Phương Thúy
 8. Phương Thúy
 9. TraderViet News
 10. Phương Thúy
 11. khapham1010
 12. Bianas
 13. khapham1010
 14. PepePips
 15. Khánh Trình
 16. The Blade
 17. PepePips
 18. Khánh Trình
 19. Khánh Trình
 20. DuongHuy
Đang tải...
0