cross pair forex

Cross pair là những cặp tiền không có đồng USD trong đó. Thực ra những cặp tiền này được hình thành từ những cặp tiền có đồng USD, ví dụ như bạn mua cặp tiền EURGBP tức là bạn mua 2 cặp là EURUSD và bán cặp tiền GBPUSD Đọc: 629.

  1. Nhật Hoài
  2. admin
    Chủ đề

    Cặp tiền chéo là gì?

    admin, 17/08/2016
Đang tải...
0