đảo chiều là gì

Đảo chiều được định nghĩa là một sự thay đổi về tổng thể xu hướng giá. Khi xu hướng tăng chuyển xang xu hướng giảm, thì đó là một sự đảo chiều hay ngược lại. Sự đảo chiều là khi đó xu hướng chính bị phá vỡ, thường dùng các đường xu hướng chính để xác định hay dựa vào các mẫu hình đảo chiều... Đọc: 2,460.

 1. admin
 2. admin
  Chủ đề

  Cách nhận diện đảo chiều

  admin, 17/08/2016
 3. admin
  Chủ đề

  Hồi lại hay đảo chiều?

  admin, 17/08/2016
Đang tải...
0