đòn bẩy forex là gì

Đòn bẩy forex là tỷ lệ giữa số vốn cần ký quỹ và số tiền được giao dịch sau khi đã ký quỹ. Điều này giúp chúng ta chỉ cần bỏ 1 số vốn nhỏ để giao dịch 1 số tiền lớn. Đòn bẩy có tỷ lệ khác nhau tùy theo cty môi giới, mức độ có thể là 1:2 đến 1:500 Đọc: 1,123.

  1. admin
    Chủ đề

    Lot, đòn bẩy, lời và lỗ

    admin, 15/08/2016
Đang tải...
0