fibonacci pivot point là gì

Fibonacci Pivot Point được tính toán dựa trên cách tính Pivot Point tiêu chuẩn. Sau đó, nhân biên độ hôm trước với mức Fibonacci. Nhiều người sử dụng con số 38.2%, 61.8% và 100% cho việc tính toán này. Sau đó, cộng hoặc trừ con số có được cho PP và chúng ta sẽ có được Fibonacci Pivot Point. Đọc: 1,063.

  1. admin
Đang tải...
0