macd histogram là gì

Thomas Aspray giới thiệu MACD – Histogram vào năm 1968 như một giải pháp làm giảm thiểu độ trễ của MACD. MACD – Histogram được ra nhằm mục đích dự đoán sự xuất hiện của phát pháo lệnh trước khi nó xảy ra, nhờ đó nhà đầu tư có thể ra quyết định mua/bán kịp thời hơn so với việc chờ đợi sự giao cắt giữa MACD và đường trung bình động của chính nó Đọc: 5,452.

  1. Nhật Hoài
  2. Fliter
  3. The Blade
  4. Bianas
  5. Nhật Hoài
  6. Bianas
  7. Bianas
  8. Khánh Trình
  9. admin
Đang tải...
0