market maker là gì

Market Maker (nhà cái) chỉ Sàn (hay còn gọi là Broker) có sở hữu hệ thống kiểm soát lệnh (Dealing Desk), có thể chặn lệnh của Trader (người giao dịch) lại để xử lý Đọc: 2,914.

Đang tải...
0