mô hình double top

Mô hình double top xuất hiện khi giá tạo ra đỉnh thứ 2 mà không thể phá vỡ đỉnh 1, cho thấy phe mua đã đuối sức và đảo chiều sắp diễn ra. Vào lệnh Sell khi giá phá đường cổ với mục tiêu gần bằng chiều cao của 2 đỉnh Đọc: 2,442.

Đang tải...
0