mô hình falling wedge

Mô hình Falling wedge là mô hình tăng giá bất kể là trường hợp đảo chiều hay tiếp diễn, cứ thấy mô hình này thì cân nhắc nên Buy/Long. Nêm giảm được hình thành tại đáy của xu hướng giảm, thể hiện bằng các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn, đường nối các đỉnh dốc hơn đường nối các đáy và 2 đường này có xu hướng hội tụ với nhau Đọc: 2,335.

  1. admin
    Chủ đề

    Mô hình giá Cái Nêm - Wedges

    admin, 15/08/2016
Đang tải...
0