mô hình giá double bottom

Mô hình giá Double bottom là mô hình đảo chiều xuất hiện sau 1 giai đoạn giảm giá, giá tạo ra 2 đáy bởi vì nó không thể giảm xuống thấp hơn vùng hỗ trợ bên dưới, đường nối đỉnh chính giữa gọi là đường cổ - neckline. Đáy 2 không thấp hơn đáy 1, điều này cho thấy đội bán đã suy yếu và đảo chiều sắp diễn ra. Vào lệnh Buy khi giá phá đường cổ với mục tiêu gần bằng chiều cao của 2 đáy Đọc: 1,240.

  1. DuongHuy
  2. admin
    Chủ đề

    Hai đỉnh – Hai đáy

    admin, 17/08/2016
  3. admin
Đang tải...
0