mô hình inside bar

Mô hình inside bar là 1 mô hình nến giao dịch hành động giá, trong đó gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và low của bar trước đó. Nó có thể nằm ở phần trên, phần giữa hoặc phần dưới của bar trước đó, gọi là mother bar. Đọc: 2,410.

 1. Phương Thúy
 2. Nhật Hoài
 3. Nhật Hoài
 4. namthang
 5. Nhật Hoài
 6. Nhật Hoài
 7. DuongHuy
 8. DuongHuy
 9. DuongHuy
 10. DuongHuy
 11. DuongHuy
 12. DuongHuy
 13. DuongHuy
 14. DuongHuy
 15. DuongHuy
 16. DuongHuy
 17. DuongHuy
 18. DuongHuy
  Chủ đề

  Vàng đầu ngày - Hồi tiếp?

  DuongHuy, 08/12/2016
  2 Trả lời, mới nhất bởi DuongHuy 08/12/2016
 19. DuongHuy
 20. DuongHuy
Đang tải...
0