mô hình nến 3 ngôi sao

Mô hình nến ba ngôi sao là mô hình đảo chiều đỉnh hay đảo chiều đáy và được hình thành từ 3 nến Doji Đọc: 1,376.

  1. admin
Đang tải...
0