mô hình nến bullish engulfing

Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau xảy ra trong một xu hướng giảm Đọc: 1,875.

Đang tải...
0