mô hình nến cây búa

Mô hình nến cây búa (hammer) là một mô hình đảo chiều tăng, sau một xu hướng giảm. Trong tiếng Nhật mô hình này được gọi là "takuri" có nghĩa là "cố gắng đo lường độ sâu của nước bằng cách cảm nhận về cái đáy" Đọc: 1,500.

Đang tải...
0