mô hình nến counterattack line

Bullish Counterattack Line hay đường giao nhau tăng là mô hình hai nến xảy ra sau một xu hướng giảm và được xem là tín hiệu đảo chiều tại đáy Đọc: 768.

  1. admin
Đang tải...
0