mô hình nến dragonfly doji

Một nến Doji chuồn chuồn là một nến Doji tăng báo hiệu sự đảo chiều tăng sau một xu hướng giảm. Một Doji chuồn chuồn được tạo ra khi giá đóng cửa và mở cửa ngang nhau, có bóng nến dưới dài và không có bóng trên Đọc: 813.

  1. admin
Đang tải...
0