mô hình nến engulfing

Mô hình nến Engulfing còn được gọi ở cái tên việt hóa là ''Nhấn chìm'', đơn giản bởi vì chúng có nến sau nhấn chìm nến trước. Có 2 loại là Bullish Engulfing và Bearish Engulfing Đọc: 1,210.

Đang tải...
0