mô hình nến fry pan bottom

Mô hình biểu đồ nến Fry Pan Bottom là mô hình đáy bằng tại đáy. Mô hình này xảy ra khi những thân nến nhỏ giảm nhẹ dần và đi ngang rồi tăng dần đi lên. Mô hình đáy bằng tại đáy được hoàn thành khi có một nến tăng tạo ra khoảng nhảy giá tăng từ những nến còn lại. Đọc: 1,137.

  1. admin
Đang tải...
0