mô hình rising wedge

Ngược lại với nêm giảm, mô hình rising wedge là nêm tăng, mô hình giảm giá bất kể là tiếp diễn hay đảo chiều. Vào lệnh Sell khi giá phá cạnh dưới của nêm tăng với mục tiêu gần bằng độ cao của nêm Đọc: 1,146.

  1. DuongHuy
  2. admin
    Chủ đề

    Mô hình giá Cái Nêm - Wedges

    admin, 15/08/2016
Đang tải...
0