moving average là gì

Moving Average là đường thể hiện mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo đường trung bình giúp trader dự đoán giá tương lai bằng cách nhìn vào độ dốc của chúng, từ đó có thể làm mượt giá theo thời gian Đọc: 1,630.

Đang tải...
0