moving average

Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo đường trung bình giúp dự đoán giá tương lai bằng cách nhìn vào độ dốc của chúng, từ đó có thể làm mượt giá theo thời gian Đọc: 5,592.

 1. Mạc An
 2. TraderViet YouTube
 3. TraderViet Crypto
 4. Phương Thúy
 5. Phương Thúy
 6. Phương Thúy
 7. Phương Thúy
 8. Nhật Hoài
 9. Phương Thúy
 10. Phương Thúy
 11. Nhật Hoài
 12. Phương Thúy
 13. Phương Thúy
 14. Nhật Hoài
 15. Nhật Hoài
 16. Nhật Hoài
 17. Nhật Hoài
 18. TraderViet News
 19. Fliter
 20. Nhật Hoài
Đang tải...
0