parabolic sar là gì

Parabolic SAR là indicator giúp trader có thể xác định điểm mà một xu hướng có thể kết thúc bằng cách đặt những dấu chấm lên biểu đồ nhằm chỉ ra khả năng đảo chiều của giá Đọc: 2,200.

Đang tải...
0