pipette là gì

1 pipette tức là 1/10 của pip. Pipette tùy theo broker báo giá sẽ có hoặc không có. Pipette là con số thập phân thứ 5 trong báo giá. Ví dụ nếu EURUSD có báo giá là 1.32156 tăng lên 1.32158 thì đó là tăng 2 pipette Đọc: 1,083.

  1. admin
Đang tải...
0