pivot point là gì

Pivot Point gọi là điểm xoay hoặc điểm trục mục đích để giúp nhận diện những mức hỗ trợ và kháng cự. Đơn giản thì Pivot Point và các mức hỗ trợ và kháng cự của nó là những vùng mà giá có thể đảo chiều tại đó Đọc: 1,265.

Đang tải...
0