psar là gì

PSAR là viết tắt của Parabolic SAR, là một chỉ báo này giúp xác định điểm mà một xu hướng có thể kết thúc bằng cách đặt những dấu chấm lên biểu đồ nhằm chỉ ra khả năng đảo chiều của giá Đọc: 981.

  1. admin
    Chủ đề

    Parabolic SAR - PSAR

    admin, 16/08/2016
Đang tải...
0