psar

PSAR có tên gọi đầy đủ là Parabolic SAR, một chỉ báo này giúp trader xác định điểm mà một xu hướng có thể kết thúc bằng cách đặt những dấu chấm lên biểu đồ nhằm chỉ ra khả năng đảo chiều của giá Đọc: 1,620.

Đang tải...
0