scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch, trong đó một thương nhân thực hiện một số lượng lớn các lệnh trong một thời gian ngắn (thậm chí trong một vài giây) và cố định lợi nhuận trong vài pip Đọc: 18,247.

 1. TraderViet YouTube
 2. TraderViet YouTube
 3. TraderViet YouTube
 4. tradermapmap
 5. namthang
 6. Phương Thúy
 7. TraderViet News
 8. TraderViet News
 9. Phương Thúy
 10. Phương Thúy
 11. TraderViet News
 12. Phương Thúy
 13. Phương Thúy
 14. Phương Thúy
 15. Phương Thúy
 16. Phương Thúy
 17. Phương Thúy
 18. TraderViet YouTube
 19. Le Hue Truong
 20. namthang
Đang tải...
0