spdr là gì

SPDR tên đầy đủ là SPDR Gold Trust là một trong số những quỹ tín thác (ETF) SPDR điều hành bởi State Street Global Advisors – một bộ phận của State Street Corporation, tập đoàn quản lý quỹ ETF lớn thứ hai thế giới. Đọc: 4,084.

  1. ono
  2. DuongHuy
Đang tải...
0