spoofing là gì

Khi một máy tính ở bên ngoài hệ thống mạng của bạn “giả vờ” là một máy tính đáng tin cậy trong hệ thống, hành động này của kẻ tấn công được gọi là IP Spoofing. Đọc: 2,171.

Đang tải...
0