stochastic là gì

Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator so sánh giá đóng cửa với range giá của một chứng khoán trong một giai đoạn nhất định. Chỉ báo Stochastic Oscillator gồm 2 đường: đường chính được gọi là %K; đường còn lại %D là đường trung bình động của %K. Đọc: 1,810.

  1. Nhật Hoài
  2. DuongHuy
  3. admin
    Chủ đề

    Stochastic

    admin, 16/08/2016
Đang tải...
0