sự phân kỳ là gì

Phân kỳ (Divergence) là tín hiệu xuất hiện khá phổ biến trên thị trường và rất có ý nghĩa đối với nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật. Phân kỳ có thể chia làm 2 loại là phân kỳ giá lên (bullish divergence) và phân kỳ giá xuống (bearish divergence) Đọc: 1,350.

 1. Nhật Hoài
 2. admin
  Chủ đề

  Tổng hợp về phân kỳ

  admin, 17/08/2016
 3. admin
  Chủ đề

  Tóm tắt về Phân kỳ

  admin, 17/08/2016
 4. admin
 5. admin
 6. admin
  Chủ đề

  Cách giao dịch với phân kỳ

  admin, 17/08/2016
 7. admin
  Chủ đề

  Phân kỳ kín

  admin, 17/08/2016
 8. admin
  Chủ đề

  Phân kỳ bình thường

  admin, 17/08/2016
 9. admin
Đang tải...
0