thị trường sideway là gì

Thị trường sideway là thị trường đi ngang tức nghĩa khi giá không thể phá vỡ một vùng giá cao hay thấp nào đó. Đọc: 2,510.

  1. admin
Đang tải...
0