chỉ báo ichimoku

Chỉ báo Ichimoku là một công cụ để đo lường sức mạnh tương lai của giá và xác định những vùng hỗ trợ và kháng cự sắp tới và là chỉ báo 3 trong 1. Công cụ này thường dùng cho những cặp tiền có JPY. Đọc: 5,710.

Đang tải...
0