false breakout

Mô hình phá vỡ giả - false breakout là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một căn cứ rất vững chắc rằng giá sẽ đổi hướng hoặc trend sẽ sớm được tiếp tục Đọc: 4,719.

 1. Le Hue Truong
 2. Phương Thúy
 3. Phương Thúy
 4. Phương Thúy
 5. Phương Thúy
 6. Phương Thúy
 7. Nhật Hoài
 8. Nhật Hoài
 9. The Blade
 10. The Blade
 11. Bianas
 12. chauchau1207
 13. Bianas
 14. Bianas
 15. Nhật Hoài
 16. DuongHuy
 17. DuongHuy
 18. DuongHuy
 19. DuongHuy
 20. DuongHuy
Đang tải...
0